УНП 101210992, ОКПО 37440934
Р/С BY72SLAN301233531003353100330000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Минска, код SLANBY22, УНП 101165625, г. Минск, ул. Московская, 14

ООО «ПОЛИМЕРТОРГ»
POLYMERTORG, LLC
ул. Маяковского, д. 26, комн. 1
220006, г. Минск
Республика Беларусь

т. +375 17 343 11 68
т. +375 17 316 09 14
ф. +375 17 316 09 19
mail@polymer.by
www.polymer.by

TIPOLEN FB 243-51

Aprašymas:
TIPOLEN FB 243-51 yra plėvelės rūšies mažo tankio polietilenas. Šiai medžiagai būdingas didelis lydymosi stabilumas ir geras perdirbamumas. Šios rūšies plėvelės pasižymi puikiomis mechaninėmis savybėmis. Šios rūšies sudėtyje nėra jokių priedų.

Taikymas:
TIPOLEN FB 243-51 yra skirta 40-100 µm storio pirkinių maišelių, buitinių plėvelių, plonų susitraukiančių plėvelių ir laminavimo plėvelių gamybai. Šią medžiagą taip pat galima pūsti į įvairią mažą tarą. TIPOLEN FB 243-51 gali būti naudojama su maistu besiliečiančioms, farmacijos ir žaislų pakuotėms.

Techniniai parametrai:

Parametras Mato vnt. Tipinė reikšmė
Matavimų standartas
Lydymosi tėkmės indeksas esant 190°C/2,16 кг g/10 min 0,8 ISO 1133-1
Tankis esant 23°C*
kg/m3 921 ISO 1183-1
Drumstumas** % 12 ISO 14782
Atsparumas smūgiams (svorio kritimo metu)** g 115 ISO 7765-1 metodas A
Tempimo jėga, MD/TD** МPа 26/22 ISO 527-1,3
Santykinis pailgėjimas trūkimo metu, MD/TD** % 300/600 ISO 527-1,3
Kietumas pagal Šorą (D skalė)*
48 ISO 868
Vicat minkštėjimo temperatūra, A/50* °C 96
ISO 306

Lentelėje pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti laikomi specifikacija.

Pastabos:
* Tipinės savybės, išmatuotos su standartiniais presuotais mėginiais, gautais pagal ISO 293, kondicionuotais kambario temperatūroje pagal ISO 291.
** Plėvelės savybės išmatuotos 40 µm storio išpūstoje plėvelėje, išpūtimo laipsnis (BUR) 2:1.
MD - matuojama išilgai ekstruzijos
TD - matuojama skersai ekstruzijos

Back