УНП 101210992, ОКПО 37440934
Р/С BY72SLAN301233531003353100330000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Минска, код SLANBY22, УНП 101165625, г. Минск, ул. Московская, 14

ООО «ПОЛИМЕРТОРГ»
POLYMERTORG, LLC
ул. Маяковского, д. 26, комн. 1
220006, г. Минск
Республика Беларусь

т. +375 17 343 11 68
т. +375 17 316 09 14
ф. +375 17 316 09 19
mail@polymer.by
www.polymer.by

TIPOLEN EE 243-51

Aprašymas:
TIPOLEN EE 243-51 TST yra žemo tankio polietileno rūšis, skirta liejimo procesui. Šios rūšies sudėtyje nėra jokių priedų.

Taikymas:
TIPOLEN EE 243-51 TST rūšis skirta bendrosios paskirties ir techniniams gaminiams gaminti. Ji taip pat gali būti naudojama kaip dažų koncentratų ir priedų gamybos pagrindas (mišinių gamybos procesuose). TIPOLEN EE 243-51 TST gali būti naudojamas sąlyčiui su maistu, farmacijos ir žaislų pakuotėms.

Techniniai parametrai:

Parametras Mato vnt. Tipinė reikšmė
Matavimų standartas
Lydymosi tėkmės indeksas esant 190°C/2,16 kg g/10 min  7,0 ISO 1133-1
Tankis esant  23°C*
kg/m3 922 ISO 1183-1
Tempimo jėga, MD/TD** МPа 20/16 ISO 527
Santykinis pailgėjimas trūkimo metu, MD/TD** % 410/550 ISO 527-1,3
Kietumas pagal Šorą (D skalė)*
48 ISO 868
Vicat minkštėjimo temperatūra, A/50* °C 82 ISO 306

Lentelėje pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti laikomi specifikacija.

Pastabos:
* Tipinės savybės, išmatuotos su standartiniais presuotais mėginiais, gautais pagal ISO 293, kondicionuotais kambario temperatūroje pagal ISO 291.
** Plėvelės savybės išmatuotos 40 µm storio išpūstoje plėvelėje, išpūtimo santykis (BUR) 2:1.
MD - matuojamas išilgai ekstruzijos
TD - matuojamas skersai ekstruzijos

Back