Pažangi perdirbimo konferencija Kelne, Vokietija


2023 m. lapkričio 28-29 d. - Pažangi perdirbimo konferencija, Kelnas, Vokietija (mišrus renginys).

Viskas, ką norite žinoti apie pažangias perdirbimo technologijas ir atsinaujinančias chemines medžiagas, statybinius blokus, monomerus ir polimerus, kurių pagrindas - perdirbimas:

Unikali koncepcija pristatyti visus pažangius perdirbimo sprendimus ir susijusias temas viename renginyje garantuos visapusišką ir įdomią konferencijos patirtį, įskaitant tokias technologijas, kaip ekstruzija, tirpinimas, solvelizė, enzimolizė, pirolizė, terminė depolimerizacija, dujinimas ir deginimas su anglies dioksido surinkimu ir panaudojimu (CCU).

ES nustatyti ambicingi perdirbimo tikslai, chemijos pramonės ir prekių ženklų įsipareigojimai bei klientų reikalavimai daro didžiulį spaudimą perdirbimo sektoriaus raidai. Didelė neperdirbtų atliekų srautų dalis susiduria su atsinaujinančių žaliavų cheminėms medžiagoms ir medžiagoms paklausa ir paieškomis, todėl kyla diskusijų, kokios technologijos tinkamiausios tam tikram atliekų srautui ir kaip įvertinti poveikį aplinkai.

Pažangios perdirbimo technologijos vystosi sparčiai, rinkoje nuolat atsiranda naujų dalyvių - nuo pradedančiųjų įmonių iki milžinų ir visų tarp jų - statomos naujos arba didinamos gamyklos, pasiekiami nauji pajėgumai, užmezgamos naujos partnerystės.

Visus šiuos pokyčius sunku sekti. Dvi dienas Kelno širdyje vyksianti konferencija "Advanced Recycling Conference (ARC)", kurios tikslas - išvalyti šias informacijos džiungles, apžvelgiant ir išsamiai supažindinant su visomis turimomis įvairių plastiko atliekų perdirbimo technologijomis, taip pat su politinėmis temomis ir poveikiu aplinkai. ARC taps naujais namais technologijų tiekėjams, susijusioms pramonės šakoms, atliekų tvarkymo įmonėms, prekių ženklams ir investuotojams, taip pat politikos formuotojams ir mokslininkams, dirbantiems įvairialypėje ir tarpdisciplininėje perdirbimo srityje. Renginys, sujungdamas visas aktualias temas ir ekspertus, suteiks pagrindą naujoms partnerystėms, idėjoms, požiūriams ir vertės grandinėms.

Pranešėjai turės unikalią galimybę pristatyti savo naujausius pasiekimus plačiai ir aktualiai auditorijai, taip pat keistis informacija ir užmegzti ryšius su suinteresuotosiomis šalimis visoje plastiko vertės grandinėje. Konferencijoje bus aptarti visi nauji ir inovatyvūs perdirbimo sprendimai, tokie kaip fizikiniai procesai, pagrįsti ekstruzija ir tirpinimu, cheminiai procesai, pagrįsti solvolize, biocheminiai procesai, pagrįsti enzimolize, taip pat termocheminiai procesai, pagrįsti pirolize, terminiu depolimerizavimu, dujofikavimu ir deginimu naudojant CCU.

Konferencijos temos:

• Rinkos ir politika
• Žiedinė ekonomika ir plastikų ekologija
• Fizinis perdirbimas
• Biocheminis perdirbimas
• Cheminis perdirbimas
• Termocheminis perdirbimas
• Kitos pažangios perdirbimo technologijos
• Anglies dioksido surinkimas ir panaudojimas (CCU)
• Perdirbimo, pirminio ir paskesnio apdorojimo technologijos
www.advanced-recycling.eu


Atgal