Europos reglamentas dėl pakuočių ir pakuočių atliekų teisės aktų pakeitimaiEuropos reglamente dėl pakuočių ir pakuočių atliekų nustatomi radikalūs teisės aktų pakeitimai

ES Parlamente per plenarinį balsavimą priimtas naujausias Pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento (PPWR) projektas. Dokumente padaryti radikalūs siūlomo teisės akto pakeitimai. Vienas iš karščiausiai diskutuotų naujausios PPWR versijos pakeitimų buvo reikalavimas, kad pakuotėse, pagamintose iš biologinio plastiko, būtų 50 proc. perdirbtų medžiagų. Šiai išlygai prieštarauja šių rūšių polimerų gamintojai, kurie mano, kad jie ir taip yra ekologiški, neatsižvelgiant į perdirbamą kiekį. Be to, naujajame reglamente minimalus siektinas perdirbto turinio kiekis sąlyčiui jautriose plastikinėse pakuotėse iki 2030 m. buvo sumažintas nuo 10 proc. iki 7,5 proc. ir su maistu besiliečiančioms medžiagoms reikalavimas įtraukti perdirbtą turinį netaikomas. Be to, naujajame reglamente pakuočių surinkimo tikslai ES valstybėse narėse sumažinti nuo 90 proc. (ankstesnėje redakcijoje) iki 85 proc. Kritikos sulaukė ir su popieriaus ir kartono pakuotėmis susijusios naujovės. Taip yra todėl, kad kartono ir popieriaus pakuotėse, kurios liečiasi su maistu, paprastai būna plastikinis barjeras, todėl jos būna daugiasluoksnės ir apskritai sunkiai perdirbamos. Dėl barjero nebuvimo popierius ar kartonas yra veikiamas maisto teršalų ir drėgmės, todėl medžiaga netinkama perdirbti. Be to, naudojant ne plastikines alternatyvas maisto produktų pakuotėms paprastai reikia daugiau energijos, išmetama daugiau anglies dioksido (CO2) ir daugiau sveria (dėl to transportuojant išmetama daugiau teršalų ir sunaudojama daugiau degalų). Nors kartoninių ir popierinių pakuočių perdirbimo lygis ES yra aukštas (2020 m. - 81,5 proc. 27 šalyse), didžioji dalis su maistu besiliečiančių pakuočių nėra perdirbama. Kai ENVI pirmą kartą pasiūlė šį pakeitimą, nemažai pramonės atstovų išreiškė susirūpinimą, kad dėl jo vartotojams susidarys įspūdis, jog su maistu besiliečiančios popierinės ir kartoninės pakuotės yra labiau perdirbamos ir ekologiškesnės, nei yra iš tikrųjų. Siekiant sušvelninti šią problemą, polimerais laminuotos popierinės pakuotės dabar įtrauktos į orientacinių parametrų, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant perdirbimui taikomus dizaino kriterijus, sąrašą. Taip pat buvo padaryti pakeitimai, susiję su išplėstine gamintojo atsakomybe (EPR). Juose nustatyta, kad iš EPR mokesčių gautos lėšos skirtos pakuočių surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo išlaidoms finansuoti. Nustatyti reikalavimai pagal EPR surinktą informaciją viešai ir nemokamai skelbti internete.Europos reglamente dėl pakuočių ir pakuočių atliekų nustatomi radikalūs teisės aktų pakeitimai.
Atgal